Ví Dụ Cụ Thể Về Xuất Hóa Đơn Không Đúng Thời Điểm Và Cách Hạch ToánVÍ DỤ CỤ THỂ VỀ XUẤT HOÁ ĐƠN KHÔNG ĐÚNG THI ĐIM
 VÀ CÁCH HCH TOÁN, KÊ KHAI THU CA BÊN MUA, BÊN BÁN
 THEO CÔNG VĂN 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023
 
VÍ DỤ: Tháng 12/2022 DN bán hàng nhưng KHÔNG xuất hoá đơn . Giá bán chưa có thuế gtgt là 5.000.000 và thuế gtgt là 8% (8%*5.000.000=400.000).
Sang Tháng 1/2023, DN xuất hoá đơn cho đơn hàng tháng 12/2022 thì vẫn xuất hoá đơn thuế suất là 8% (Vì bản chất là đã bán hàng tháng 12/2022 được hưởng thuế suất 8%).
Vì tháng 1/2023 DN xuất hoá đơn thì DN SẼ BỊ XỬ PHẠT VỀ HÀNH VI XUẤT HOÁ ĐƠN KO ĐÚNG THỜI ĐIỂM THÌ và BỊ PHẠT THEO NĐ 125.
 
KÊ KHAI THU.
➤Bên bán: Phải kê khai hóa đơn này trong tháng 12/2022 nếu DN kê khai theo tháng. Hoặc kê khai vào quý 4/2022 nếu DN kê khai theo quý. Nếu đã kê khai thì phải kê khai bổ sung tờ khai tháng 12 hoặc quý 4/2022. KO ĐƯỢC KÊ KHAI THUẾ THÁNG 1/2023
➤Bên mua: Nhận hoá đơn này vào tháng 1/2023 thì kê khai thuế GTGT tháng 1/2023 nếu DN kê khai theo tháng. Hoặc kê khai vào quý 4/2022 nếu DN kê khai theo quý (Vì tại tháng 1/2023 bên mua mới nhận được hoá đơn GTGT)
 
HẠCH TOÁN K TOÁN.
Bên bán: Hạch toán toàn bộ doanh thu và giá vốn tại tháng 12/2022 cũng như hạch toán có 33311 tại tháng 12/2022. Lúc này giữa tờ khai tháng 12/2022 và sổ sách TK 33311 sẽ khớp nhau.
 
Tháng 12/2022
- Doanh thu
Nợ TK 111;112;131  : 5.400.000
Có TK 511                : 5.000.000
Có TK 33311            :    400.000
- Giá vốn
Nợ TK 632
Có TK 155;1561;154
Tháng 1/2023: Ko hạch toán gì hết.
 
Bên mua: Hạch toán tháng 12/2022. Nhưng phần thuế đầu vào chưa được khấu trừ thì treo qua 1388. Sang tháng 1/2023 chuyển từ 1388 sang 133.
Tháng 12/2022 hạch toán:
Nợ chi phí, nợ hàng tồn kho              : 5.000.000
Nợ 1388 (VAT chưa được khấu trừ)  :   400.000
Có 1111;112;331                                : 5.400.000
Sang tháng 1/2023 hạch toán:
Nợ 133  : 400.000
Có 1388: 400.000
-------------------------------------
KẾ TOÁN THUẾ ANH LINH
Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Hapulico Complex, Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân , Hà Nội
Điện thoại: 0814 13 13 99
Email: ketoananhlinh2@gmail.com
Website: ketoananhlinh.vn
Panpage: KẾ TOÁN ANH LINH