nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không ?

Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không là thắc mắc của rất nhiều khách hàng lẫn các bạn làm kế toán gởi đến Anh Linh trong thời gian gần đây. Như các bạn đã biết, khoản tiền đặt cọc hay còn gọi là tiền tạm ứng khi sử dụng dịch vụ, mua hàng hóa là điều vô cùng phổ biến trong các giao dịch giữa các công ty với nhau. Tiền đặt cọc có thể xem như là một khoản cam kết để đảm bảo thực hiện hợp đồng. Vậy, thu tiền tạm ứng có phải xuất hóa đơn không? Mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bên dưới.
Lưu ý: tiền đặt cọc/tạm ứng là khoản tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ/mua bán hàng hóa; KHÔNG PHẢI là khoản trả trước của người mua cho người bán.


 
Cơ sở phải lý để trả lời câu hỏi nhận tiền tạm ứng có phải xuất hóa đơn không?

Đầu tiên, theo quy định tại khoản 2, điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013, đối với tiêu thức thời điểm xác định thuế GTGT, thì:
“ Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Song song đó, theo quy định tại điểm a, khoản 2 Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014, thì:
  • Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn
  • Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn
  • Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”
Như vậy, dựa trên 2 Thông Tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng và Thông Tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có thể khẳng định:
  • Đối với việc nhận tiền đặt cọc nhằm đảm bảo thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa thực hiện hợp đồng, chưa cung cấp dịch vụ) thì KHÔNG PHẢI LẬP HÓA ĐƠN
  • Đối với khoản tiền thu trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ (hợp đồng chắc chắn sẽ thực hiện) thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
Công văn hướng dẫn về việc nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn hay không?

Tại công văn số 13675/BTC-CST được Bộ Tài Chính ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2013, hướng dẫn về thời điểm phát hành hoá đơn đối với hoạt động cung cấp dịch vụ, thì:
  • “Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng; nhận tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì tổ chức cung ứng dịch vụ không phải xuất hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng này.”
Bên cạnh đó, tại công văn số 39313/CT-HTr được Cục Thuế Tp. Hà Nội ban hành ngày 13 tháng 06 năm 2016. Nhằm giải đáp thắc mắc về việc thu tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không của công ty TNHH TM QC XD Địa Ốc Việt Hân (Tp. Hà Nội), có kết luận:
  • “Đối với tiền đặt cọc: Trường hợp khi Công ty có nhận một khoản tiền đặt cọc của khách hàng trước khi ký hợp đồng để đảm bảo việc giữ chỗ mua căn hộ hình thành trong tương lai (bao gồm cả trường hợp khách hàng tiếp tục ký hợp đồng hoặc khách hàng không ký hợp đồng mua căn hộ) nếu việc thu tiền đặt cọc không nằm trong tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng, thì Công ty chưa phải lập hóa đơn GTGT.”
Trên đây là những căn cứ pháp lý để có thể khẳng định rằng: việc thu tiền đặt cọc (tạm ứng) để đảm bảo thực hiện hợp đồng KHÔNG PHẢI LẬP HÓA ĐƠN tại thời điểm thu tiền.

Qua bài viết này, dịch vụ kế toán trọn gói Anh Linh hy vọng đã giải dáp được tất cả các thắc mắc của các bạn và khách hàng về việc thu tiền tạm ứng có phải xuất hóa đơn không?

Trân trọng kính chào!